• Счетоводна къща ВЕЛИНОВ
  • 0877 771 882
  • sk_velinov@abv.bg

Цени

Фирми нерегистрирани по ЗДДС
до 10 док./месец: 90 лева
10-30 док./месец: 120 лева
31 - 50 док./месец: 180 лева

Фирми регистрирани по ЗДДС
до 10 док./месец: 150 лева
10-30 док./месец: 220 лева
31 - 50 док./месец: 290 лева

Фирми нерегистрирани по ЗДДС
до 10 док./месец: 110 лева
10-30 док./месец: 150 лева
31 - 50 док./месец: 210 лева

Фирми регистрирани по ЗДДС
до 10 док./месец: 170 лева
10-30 док./месец: 240 лева
31 - 50 док./месец: 320 лева

Фирми нерегистрирани по ЗДДС
до 10 док./месец: 120 лева
10-30 док./месец: 160 лева
31 - 50 док./месец: 230 лева

Фирми регистрирани по ЗДДС
до 10 док./месец: 200 лева
10-30 док./месец: 260 лева
31 - 50 док./месец: 330 лева

Регистрация на ЕТ: 170 лева
Регистрация на ЕООД: 200 лева
Регистрация на ООД (до 2 съдружника): 200 лева
Регистрация на ООД (3 съдружника и повече): 220 лева
Регистрация на АД: 1500 лева

Брой персонал / Цена за единица персонал
до 10 / 10 лева
от 10 до 30 / 9 лева
от 30 до 50 / 8 лева
от 50 до 100 / 7 лева
над 100 / по договаряне

Подготовка на документи за формуляр А1: 360 лева
Подаване на документи за формуляр А1: 360 лева
Заявление за А1 (за брой служители): 90 лева