• Счетоводна къща ВЕЛИНОВ
  • 0877 771 882
  • sk_velinov@abv.bg

ТРЗ и личен състав

Услуги

Свържи се с нас

  • гр. София, ул. Иван Сусанин №56
  • 0877 771 882
  • sk_velinov@abv.bg

Счетоводна къща Велинов разполага със специалисти в областта на администрирането на персонала и заплатите на Вашите служители и работници. И понеже знаем колко е ценно времето Ви, ще се заемем с тези дейности, като изцяло се съобразяваме с изискванията на постоянно променящото се законодателство, за да се фокусирате спокойно върху развитието на Вашия бизнес.

Предлагаме Ви пълен спектър от услуги, свързани с изготвянето на трудови договори на персонала, допълнителни споразумения към тях и заповеди за прекратяването им, изготвяне на документи за пенсиониране, оформяне на трудови книжки, посредничество за трудова медицина и всички други необходими документи, изискуеми при администрирането на персонала.

Специфична счетоводна дейност са и изчисляване на възнаграждения, изплащане на бонуси, ваучери за храна, удръжки, транспортни разходи, медицински пакети и осигуровки, изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати и фишове и други. Екипът на Счетоводна къща Велинов ще изготви прецизно всички документи, необходими за Вашия бизнес и то в най-кратки срокове.