• Счетоводна къща ВЕЛИНОВ
  • 0877 771 882
  • sk_velinov@abv.bg

Одиторски услуги

Услуги

Свържи се с нас

  • гр. София, ул. Иван Сусанин №56
  • 0877 771 882
  • sk_velinov@abv.bg

Чрез доброто познаване на българските и международните счетоводни и одиторски стандарти, екипът на Счетоводна къща Велинов осигурява на своите клиенти сигурност за техния бизнес. Ние използваме най-добрите и доказани световни практики в областта на одита.

Нашите одиторски услуги включват: независим финансов одит, ограничен преглед на финансови отчети, обстойни проверки, одит за специални адресати - банки или други кредитори, одит на отчети по проекти, финансирани от Европейските фондове и други.

Счетоводна къща Велинов разполага с регистрирани одитори, които не само ще изразят мнение по проверявания финансов отчет, но и ще предоставят на клиента независима оценка и съвет по ключови въпроси за Вашия бизнес.